Indlæg - Indlæg om hjemmefødsel (Maj 2007)

Af Claus og Helle Fischer, Sorø

Spørgsmålet om hjemmefødsel var ikke så svært at tage stilling til for vores vedkommende - svaret var et klart JA!

Vi ventede vores 3. barn og havde derfor et godt vurderingsgrundlag, efter at have prøvet både en sygehusindlæggelse i 5 dage med den 1. fødte og en ambulant fødsel med nr 2.

Ved første fødsel var det rart med ekspertisen omkring os - det var jo meget nyt. Men samtidig blev opholdet også påvirket af, at vi lå på en 4 mandsstue og der var fyldt op på fødegangen. Ergo fremstår opholdet efterfølgende som meget larmende og meget påvirket af hensyntagen til de øvrige på stuen.

Det stod derfor helt klart, da andet barn var i vente, at denne gang skulle vi føde ambulant, hvilket var den helt rigtige beslutning på daværende tidspunkt - vi var endnu ikke modne til en hjemmfødsel. Vi nød i fulde drag at kunne forlade sygehuset kort tid efter fødslen og komme hjem i rolige og trygge omgivelser.

Derfor var det meget nærliggende for os, at 3. gang skulle være en hjemmefødsel. Umiddelbart havde vi ikke nogen punkter, som talte negativt om hjemmefødsel - det skulle da lige være at noget kunne gå galt under fødslen, men efter de første møder med jordemødrene ( vi havde kontakt med 2 i graviditetsperioden) var vi helt trygge ved, at de kunne styre situationen optimalt og reagere hvis nødvendigt.

Derimod var der rigtig mange ting, som talte for hjemmefødsel med Hjemmefødselsordning Sjælland:

  • Hjemmekonsultationer og disse af en varighed på op til 1½ time pr gang
  • Trygheden ved, at vi ikke behøvede at bekymre os om hvorvidt vi kunne nå at komme frem til sygehuset, hvis fødslen kom til at gå stærkt.
  • Afslappetheden ved at befinde sig i hjemlige omgivelser sammen med hele familien
  • Som fødende har man jordemoderen 100% for sig selv
  • Ingen risiko for vagtskifte/skiftende jordemødre under fødslen
  • Ingen risiko for en overbelagt fødegang
  • Ingen andre udefra-kommende personer under fødslen
  • Det siges, at smerterne føles mindre pga de trygge omgivelser (dette punkt er dog lidt svært at vurdere - det gør jo ondt - meget ondt - men rart at være hos sig selv)

Så alt i alt kan vi kun anbefale hjemmefødsel - og hvis vi ellers skulle have flere børn, ville vi ikke være i tvivl - vi ville vælge hjemmefødsel igen!

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional