Om os


Vi er en gruppe ganske almindelige mennesker med det ene tilfælles, at vi alle har født hjemme. Da vi har haft helt fantastiske fødselsoplevelser, vil vi gerne gøre en indsats for at udbrede idéen.

Formålet med denne hjemmeside er derfor at informere omkring hjemmefødsler. Den henvender sig til alle med interesse for hjemmefødsler, både læger, jordemødre, gravide, fødselshjælpere, fædre, politikere osv. osv. Vi vil gerne gøre det klart, at der findes et ret godt alternativ til hospitalsfødsler.

Vi har alle født gennem hjemmefødselsordningen i Vestsjællands Amt (som nu dækker hele Region Sjælland). Denne ordning fungerer bare rigtig godt, og vi har en teori om, at jo flere mødre der i fremtiden vælger at føde hjemme, jo mere pres vil der blive lagt for at få en sådan hjemmefødselsordning i alle landets amter. På denne måde kan man ikke bare få bedre fødselsoplevelser i fremtiden, men også aflaste sygehusene og bruge dem til det, de er der for: syge mennesker.

Vi er alle frivillige. Derfor vil vi blive meget glade for al slags hjælp, enten i form af indlæg til siden, facts, fødselsberetninger eller billeder. Skulle nogen have lyst til at støtte os økonomisk, vil det blive højt værdsat.

Vi arbejder ikke bare gennem denne side, men også gennem aviser og mund til mundmetoden. Kunne vi få arrangeret konferencer for politikere og/eller ansatte ved sundhedssektoren, ville det helt sikkert også give bonus.

Kontakt os på email

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional