Indlæg - Hjemmefødsler udvikler lavteknologisk fødselshjælp

Af Anja Härle Eberhardt, Fjenneslev

Fænomenet hjemmefødsler fremmer uden tvivl udviklingen af mere lavteknologiske hjælpemidler og metoder. Det synes jeg er en vigtig pointe i en tid, hvor mange fødende giver udtryk for, at muligheden for at tage imod en lang række teknologiske hjælpemidler i forbindelse med deres fødsel (flere scanninger og flere slags scanninger, kejsersnit, medicinsk smertekontrol m.v.) er en kvalitet i sig selv, som de lægger afgørende vægt på. Det er en udvikling som jeg ikke synes er sund, men jeg tror at den er et udtryk for at kvinderne mangler noget, som de ikke helt kan finde ud af hvad er, og så føler de, at teknikken måske kan udfylde dette hul.

Ligesom når økologisk landbrug har udviklet metoder, de konventionelle landmænd i dag bruger rutinemæssigt, bl.a. ukrudtsharvninger og åbne stalde med naturlig ventilation, så fungerer hjemmefødsler også som et rum, hvor der eksperimenteres med forskellige metoder og hjælpemidler, som kan støtte kvinden i at føde. Det drejer sig bl.a. om fødekar, dæmpet belysning og musik, der fremmer en behagelig atmosfære, akupunktur til vestimulering og smertedæmpning. Sådanne lavteknologiske hjælpemidler finder efterhånden vej ind på hospitalernes fødestuer, men kun fordi de er svære at komme udenom, når de bliver efterspurgt med henvisning til, at de er en succes andre steder.

Det er kun modstræbende at fødeafdelingerne tager imod disse lavteknologiske hjælpemidler. Se bare med fødekarrene. F.eks. på Holbæk sygehus har de først investeret i indmurede fødekar, som koster en formue, selvom de ikke er store nok til en fødende kvinde. Først efter at en fond har tilbudt de store runde fødekar gratis til alle fødeafdelinger, er de ved at blive almindelige. Men stadig bliver man mange steder kostet op af karret når man er ved at få presseveer med henvisning til risikoen for bakterieinfektion. Moderkagen får man i hvert fald ikke lov til at føde i karret - endnu. For mange gør udstødelsen af moderkagen også satans ondt, hvorfor det for nogen kan være rart at blive i karret.

Fødeafdelingerne på hospitalerne bliver altså presset til at udvikle deres lavteknologiske metoder af de hjemmefødende. De hjemmefødende vil blive ved med at udvikle deres metoder og her er en fast institution som hjemmefødselsordningen i Vestsjællands amt vigtig for at erfaringer kan blive opsamlet, og for at der kan samles nogle ressourcer (viden, tid, kontaktsted, base for diskussioner og økonomi) et sted, som kan udmønte sig i videre udvikling.

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional