Indlæg - Private hjemmefødselsordninger

Af Anja Härle Eberhardt, Fjenneslev

Hjemmefødsler skal foregå med hjemmefødselsjordemødre, og de skal være uafhængige af fødeafdelingerne på hospitalerne.

Desværre er det ikke særligt betryggende at skulle tage til takke med en tilfældig jordemoder, som er på vagt på en fødeafdeling, når man går i fødsel. Muligvis har denne jordemoder hverken prøvet hjemmefødsler før eller føler sig positivt stemt over for det. I Vestsjællands amt har to jordemødre indgået en økonomisk aftale med amtet, således at de er privatpraktiserende og udelukkende med hjemmefødsler. Amtet har fået det billigt, kr. 13.500 pr. fødsel inkl. ca. 7-10 graviditetskonsultationer i den gravides hjem. Til sammenligning koster en ukompliceret fødsel på hospital kr. 11.078 (DRG-takst). Dertil kommer prisen på 5-6 jordemoderkonsultationer og drift af jordemodercenteret.

Et kvalificeret gæt er, at en ukompliceret hospitalsfødsel med fødselsforberedelse løber op i omkring kr. 15.000. Det svarer i øvrigt til hvad en jordemoder i Frederiksborg amt ønsker i honorar af amtet for at hjælpe de hjemmefødende, som ønsker det. Men det vil amtet ikke. Alt tyder på, at hjemmefødsler forebygger behov for (fordyrende) indgreb, som man jo altid kan tage ind på hospitalet og få og den tætte og tillidsskabende kontakt til jordemoderen, der giver plads til også at bearbejde følelser, forebygger efterfødselsreaktioner og angst ved senere kommende fødsler.

Selvom jeg tilhører en tradition, der stiller sig meget kritisk overfor privatisering af omsorgsopgaver, så mener jeg, at man burde pålægge amterne, at der indgås en driftsoverenskomst med de jordemødre, der måtte ønske at stå til rådighed for hjemmefødsler og jordemoderkonsultationerne i den forbindelse. Man kunne evt. bruge modellen fra børnehaver, der bliver drevet af en organisation, som ikke må generere overskud. Ikke at jeg vil foreslå det, men det kan blive nødvendigt at finde kompromisser når der skal findes flertal for en hjemmefødselsordning i eksempelvis den nye region Sjælland.

Nogen vil måske påpege, at der skal være "noget struktur", som modvirker, at nogen vil være hjemmefødselsjordemoder for at jappe en masse patienter igennem og få en høj årsløn. Det er ikke noget jeg konkret frygter, og hvis man vil det, er der i dag masser af mulighed for at vikariere til en højere løn på fødeafdelinger, fordi der mangler jordemødre.

Jeg kan se, at hvis man i stedet underlægger hjemmefødslerne fødeafdelingerne på hospitalerne, så vil der kun blive problemer. Problemer med at chefjordemødrene ikke vil kunne finde ud af at få vagtplanerne til at hænge sammen, fordi de er vant til at tænke i andre strukturer. Problemer med at hjemmefødselsjordemødre bliver overbelastet, fordi de bliver pålagt at tage vagter på fødeafdelingerne. Problemer med undergravende nedskæringer - hjemmefødselsjordemødrene prioriterer helt anderledes end hospitalsafdelinger (prioriterer f.eks. samtale og får kortere fødsler).

Det bliver også nødvendigt at opbygge en hjemmefødselsordning, således at den kan vokse (og indsnævres) i kvantitet alt efter hvor mange jordemødre der har lyst til at arbejde på denne måde, som kræver langt større fleksibilitet og langt mindre skemalagt arbejdstid. Kan der ikke skaffes nok hjemmefødselsjordemødre, så er der nogle fødende i en periode, der ikke kan få dette tilbud i hjemmefødselsordningen og som må tage til takke med, at der bliver sendt en ud fra fødeafdelingen. Men jeg tror ikke, at det bliver et problem, for det er jo gået hidtil: Hanne er blevet til Hanne og Anne og nu er det Hanne, Anne, Susanne og Sabine, der er hjemmefødselsjordemødre i Vestsjællands amt, og det svarer til behovet.

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional