Indlæg - Teknologiske fødsler

Af Anja Härle Eberhardt, Fjenneslev

Fødendes rettigheder og fødendes valg: Teknologiske fødsler

Når det gælder de teknologiske landvindinger, har gravide og fødende mange: Scanning, epiduralblokade, kejsersnit hvis man selv synes det, og snart også de nye nakkefoldsskanninger for mongolisme. 90% af de gravide bliver således scannet, primært for at se om der er to arme og to ben, og om moderkagen sidder hensigtsmæssigt. Men scanningen kan også nemt blive indgangsporten til en lang række bekymringer, der måske ikke har rod i virkeligheden. Gravide er jo hudløse. Antallet af kejsersnit er de sidste 5 år steget med 35%, således at det er omkring 20% af de fødende, der i dag føder ved kejsersnit. Det er de planlagte kejsersnit, der især er steget, nemlig med 75 %.

Man kan godt tillade sig at undre sig over de fødendes valg, uden at mene der skal skæres ned på de fødendes adgang til teknologiske hjælpemidler. Overlæge på Odense Universitetshospital, der har 3500 fødsler om året, har sagt til Politiken: "Normalt har det vel drejet sig om ca. 15 %, der får epiduralblokade. Men efter prinsesse Alexandra oplyste, at hun havde født med denne form for bedøvelse, skete der en kolossal stigning i interessen. Andelen steg på ingen tid til 20-25%".

Hvorfor er danske kvinder så angste for at føde, når de nu er på et hospital med alle mulige hjælpemidler til rådighed, og hvad skal man gøre ved det? Alt tyder på, at der bliver behov for færre kejsersnit og andre indgreb som f.eks. vestimulerende drop, hvis kvinden og jordemoderen kender hinanden som følge af, at de har haft mulighed for at opnå et tillidsforhold inden fødslen. Kvinder oplever mindre stress under fødslen, hvis de ikke skal gøre sig anstrengelser for at påkalde en jordemoders opmærksomhed.

Jeg tror, det er vigtigt op gennem graviditeten at opbygge kvindens tro på, at hun kan føde, bl.a. gennem let adgang til at få spørgsmål, hun er usikker på, besvaret. Også det at få anledning til at gennemtænke alle mulige scenarier og reaktioner under fødselsforløbet mener jeg, styrker kvindens tillid til sin krop. Mandens rolle som "advokat" overfor hospitalspersonalet er meget central, så kvinden ikke skal kæmpe for at trænge igennem med sine ønsker.

Disse ting fremmes af, at der er jordemoderressourcer nok til rådighed både under svangerskabet og fødslen, samt at der er mulighed for at opnå "kendthed" mellem kvinden og jordemoderen. En evaluering af tilfredsheden med fødselsforberedelsesundervisningen i Ribe amt viser også, at der, sikkert ikke kun i Ribe, er behov for at kvalificere undervisningen. Jeg tror ikke, man behøver at bekymre sig så meget om, hvorvidt der er jordemødre nok, hvis flere skal føde hjemme. Rigtig mange jordemødre arbejder på nedsat tid i dag, fordi arbejdet på fødeafdelingerne er for hårdt og frafaldet fra faget på grund af arbejdspresset, muligheden for at gøre arbejdet på en tilfredsstillende måde, og lønnen, er stort.

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional