Brugerindlæg - Indlæg af Karen Karlebjerg, Haslev, Midtsjælland


Alle kvinder har ret til at føde hjemme, med bistand fra en jordemoder. De fleste steder i Danmark kommer jordemoderen fra fødegangen - I Region Sjælland har vi en ordning i stedet for, med jordemødre, som ikke bestiller andet.

Jeg har oplevet det som en kæmpe fordel, de gange (3 i alt) hvor vi har brugt ordningen.
Vi valgte at føde med det, der dengang var Vestsjællands hjemmefødselsordning efter en hospitalsfødsel, hvor hele forløbet - fra den første jordemoderkonsultation til PKU'en 5 dage efter fødslen - var præget af dårlig kommunikation. 5-minutters jordemoderkonsultationer, og et fødselsforløb med komplikationer, men uden indlevelse og forklaringer. Vi stod tilbage som nybagte forældre med en helt klar oplevelse af, at Biblens ord om at kvinden skal føde sine børn med smerte var efterlevet til punkt og prikke. Og nu stod hun dér, kvinden, alene i Verden med ansvaret for et lille barn.

Skal det være sådan?
Det behøver det ikke nødvendigvis. Anden gang blev vi anbefalet at kontakte Vestsjællands Hjemmefødselsordning - og det var en ganske anden oplevelse. Der var fokus på at give mig en sikker fødsel og en god fødselsoplevelse - men der var også tid og plads til at tale om alt det, der følger med at skulle være mor for 2. gang. Selv om vi endte med at føde på hospitalet - på grund af vandafgang uden veer - var fødslen en helt anderledes, glædelig begivenhed. Og vi var ikke et sekund i tvivl om, at vores 2 næste børn også skulle fødes med Hjemmefødselsordningen - det er blevet til 2 dejlige hjemmefødsler.

Det, som ordningen kan tilbyde, og som gør den så unik i forhold til at føde med en jordemoder fra sygehuset, er følelsen af at blive fulgt tæt. At jordemoderen kender mig som fødende - og at hun bruger sin viden til at vurdere, om alt er som det skal være. At man bliver sikret en god start, også efter fødslen. At der er plads til resten af familien, både kæresten og ældre søskende, så de oplever at hjælpe et nyt menneske til verden - og ikke bare være et vedhæng til den fødende. Der er plads til den menneskelige dimension, i en tid, hvor man ellers har den forstemmende oplevelse, at babyudstyrsforretningerne er de eneste, der interesserer sig for overgangsfasen fra at være kvinde til at være mor. Fra at være par til at være familie.

Vores familie har nu den størrelse, den skal ha' - men vi kan se tilbage på nogle fødsler, hvor vi ikke kun har født vores børn med smerte. Det har været store oplevelser, rørende oplevelser, helende og styrkende oplevelser - ja, til tider komiske oplevelser, som vi efterfølgende har delt med hinanden.

Og så kan jeg, der arbejder med personaleudvikling til daglig, ikke dy mig for også at se på ordningen ud fra et andet synspunkt. Nemlig som jordemoderens arbejdsplads - en mulighed for at arbejde med sit fag i andre rammer, og på en anden måde, end indenfor sygehusvæsnet.

Jeg har haft den glæde at føde med jordemødre, som havde valgt at specialisere sig i hjemmefødsler. De holdt af det, og de havde en stor erfaring.

Der er sikkert også jordemødre, som helst vil være fri for at skulle tage sig af hjemmefødsler.
Men gør det dog til en mulighed på landsplan - et system med valgmuligheder er et gode, både for kvinderne og for jordemødrene!

Med venlig hilsen

Karen Karlebjerg Broholm

På vegne af
Nanna - min kone, og biologisk mor til Valdemar og Folke
Valdemar - fødselshjælper ved Thorbjørns fødsel
Asbjørn - fødselshjælper ved Thorbjørns fødsel
Folke og
Thorbjørn

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional