Artikler - Ugeskrift for læger 157(29)

(Fra et temanummer for Forældre&Fødsel: At føde hjemme, 1995)

"Undersøgelserne viser samstemmende flere komplikationer ved hospitalsfødslerne, 3-20 gange så hyppig kunstforløsning, ca. dobbelt så mange børn med dårlig Apgar score og 3-10 gange så mange fødselsskader. Selv om en vis selektionseffekt ikke kan udelukkes, er forskellene så store, at der formodentlig primært er tale om en iatrogen (skader påført som en følge af den lægelige behandling) effekt."

Resultaterne er i overensstemmelse med randomiserede kliniske undersøgelser, som viser, at svangre- og fødselsomsorg varetaget udelukkende af jordemødre - men med adgang til obstetrisk assistance om nødvendigt - er signifikant bedre, end når omsorgen er delt mellem jordemoder og læge eller varetages af læge alene.

Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional