Hormoner og følelser

Humørsvingninger og kraftfulde følelser forekommer ofte efter en graviditet og fødsel. Dette gælder både for dig som mor såvel som for din partner. Det er normalt at opleve grædeture, svedeture og kraftige følelser af lykke og tristhed. Mange sammenligner det med det, man oplever, når man går i overgangsalderen. De fleste kvinder oplever de hormonelle forandringer er værst den første uge efter fødslen. Efter en uge oplever mange at få et mere stabilt humør. En anden årsag til humørsvingninger hos både moren og faren kan være manglende søvn og en øget arbejdsbelastning.

Fødselsdepression

Tal fra Sundhed.dk viser, at ca. 10 % af alle kvinder og 7 % af alle mænd oplever depression som følge af graviditet og fødsel. I nogle tilfælde kan depressionen opstå allerede under graviditeten. Der er forskellige symptomer på fødselsdepressioner såsom: Tristhed, søvnbesvær, manglende appetit, dårlig selvfølelse, uro og angst, lav energi, tanker om at livet ikke er noget værd, problemer med koncentration og hukommelse.

Hvis du oplever at du eller din partner har symptomer på fødselsdepression kan du tage kontakt til din læge eller jordemoder. Mange kommuner tilbyder programmer eller behandlingsforløb, som er specifikt rettede mod fødselsdepressioner.

mts_wordx