Sikkerhed

Når hjemmefødseln udføres i overensstemmelse med lægens og jordemoderens retningslinjer er der ikke øget risiko ved hjemmefødsler. Der er udført studier af hjemmefødsler i England og Holland, som konkluderer at der ikke er øget risiko ved hjemmefødsler.

Det engelske studie er udført på baggrund af 16.553 hjemmefødsler og 19.551 hospitalsfødsler. Resultaterne angiver, at der ikke er forhøjet risiko ved hjemmefødsler. På trods af dette vurderes risikoen for førstegangsfødende er en llille smule højere ved hjemmefødsler, men risikoen betegnes som værende lav.

Det hollandske studie er udført på baggrund af 743.070 fødsler. Her konkluderer forskerne konkluderer, at der ikke er en øget risiko ved hjemmefødsler.

Der er udført amerikanske studier, som peger på, at der er en øget risiko ved hjemmefødsler. Det er dog ikke relevant at sammenligne USA og Danmark i dette tilfælde, da sundhedsvæsnet i disse to lande fungerer meget forskelligt.

Der er endnu ikke udført kvantitative studier af risikoen ved hjemmefødsler i Danmark. Alligevel ser man, at jordemoderen overførerer den fødende til hospitalet i god tid ved tegn på komplikationer.

Læs mere om de forskellige studier på dr.dk, hvor programmet Detektor er gået i dybden med emnet.

mts_wordx