Hjemmefødsel

Hjemmefødsler tilvælges i højere grad af kvinder og par. Det kan sikre en øget følelse af ro og tryghed i fødselssituationen, når fødslen finder sted i hjemlige og kendte omgivelser. Du/i har selv mulighed for at indrette omgivelserne, så det føles bedst for jer. I kan selv vælge hvilken musik, I vil høre, senge- og liggematerialer, samt mad og belysning, som passer jer.

Beslutningen om at føde i hjemmet skal træffes i tæt dialog med læge og jordemoder. Sammen med dig/jer vurderer de, ud fra en række faktorer, hvorvidt jeres individuelle situation passer til en hjemmefødsel. Beslutningen bliver bl.a. taget ud fra om den gravide er sund og rask. Samt om graviditeten har været ukompliceret. Derudover er det afgørende, at barnet ventes i en hovedstilling. Det er desuden afgørende, at du og din eventuelle partner føler dig/jer helt trygge ved tanken om en hjemmefødsel. Hjemmefødsler anbefales til både første og flergangsfødende.

Nedenfor har vi listet en række fordele ved hjemmefødsel

  • Der er mindre risiko for indgreb såsom kejsersnit og sugekop.
  • Du/I skal ikke bekymre dig/jer om transport til hospitalet.
  • Efter fødslen kan I slappe af I vante omgivelser, frem for at skulle stresse hjem fra hospitalet igen.
  • Der vil være mindre risiko for infektion, da I er i jeres egen bakterieflora.

Ifølge nye undersøgelser, er der ikke øget risiko ved hjemmefødsel, så længe alle forholdsregler er taget, og der er god vejledning før, under og efter fødslen fra en kompetent hjemmefødselsjordemoder. Hvis der opstår komplikationer under en hjemmefødsel, vil jordemoderen følge med under transporten til hospitalet. Hjemmefødselsjordemoderen er oplært i at opspore signaler i tide, i tilfælde af at overførsel til hospitalet er nødvendigt. Dette kan fx være hvis du får feber, har behov for medicinsk smertelindring, hvis fødslen går ualmindeligt langsomt eller går i stå, eller hvis der opstår kraftige blødninger.

Hvis der er tale om ikke akut transport til hospitalet, er din eventuelle partner ansvarig for at transportere sig selv til hospitalet.

Smertelindring

Som hjemmefødende vil du ikke have adgang til medicinsk smertelindring såsom epiduralblokade og lattergas. Du kan i stedet sikre naturlig smertelinding. Fx gennem en af følgende metoder:

  • Varmeklude eller varmepude
  • Fødekar eller badekar med kropsvarmt vand
  • Massage
  • Afspænding, bevægelse og vejrtrækning
  • Klude med ingefær
  • Akupunktur

Efter hjemmefødsel

Jordemoderen vil blive hos jer 2 timer efter fødslen, for at sikre, at alt er som det skal være, samt for at hjælpe jer, hvis I har spørgsmål.

mts_wordx