Information til de nærmeste

Børn

Hvis du/I har børn i forvejen er det vigtigt at overveje, hvorvidt børnene skal være til stede i hjemmet under fødslen. En fødsel kan være en intens oplevelse for et lille barn, men det er samtidigt naturligt, og hvis barnet forstår, hvad der sker, kan det være interessant. Det kommer ligeledes an på barnets alder, hvorvidt han eller hun vil have en positiv oplevelse. Det kan være en god ide at have bedsteforældre som kan hente barnet, eller som kan være i hjemmet med barnet, og sikre at barnet har det godt. På

forskellige debatfora kan du finde råd og læse om andre folks oplevelser med at involvere søskende.

Familie og venner

Det kan være en god ide at involvere jeres forældre og/eller jeres nærmeste familie og venner. Det kan være, at nogle i jeres nærmeste omgangskreds kan hjælpe til. Fx i forhold til indkøb af forplejning. En fødsel kræver al jeres energi, så det er kun godt, hvis I kan få hjælp udefra. Da det er jeres hjem, kan I invitere så mange I har lyst til. Det anbefales dog at holde antallet af besøgende nede på et overskueligt niveau.

Det kan også være en god ide at aftale nogle regler med hjælpere og andre besøgende forud for fødslen. Fx at de ikke blander sig i selve fødslen, da det er noget mange par ønsker at dele sammen alene. En ivrig hjælper kan nemt komme til at overtage faderens rolle, hvilket er ærgerligt.

Besøgstid

Der er ingen faste besøgstider, når I har født i eget hjem, som der er på hospitalet. Derfor er det vigtigt at I huskr at sætte begrænsninger, og ikke inviterer folk på besøg når som helst, da I kan have brug for mere hvile ovenpå fødslen, end I tror.

Modstand fra de nærmeste

Det kan være I vil opleve modstand, når I fortæller, at I har valgt at føde i hjemmet. Derfor er det vigtigt at væbne jer med gode argumenter, så I nemt kan feje kritik af vejen. Det kan fx være informationer om antallet af hjemmefødsler og studier, som viser, at der ikke er nogen risiko ved at føde i hjemmet. I kan finde data og argumenter på denne hjemmeside og mange andre. I kan ligeledes berolige jeres familie og venner med, at der vil være en jordemoder til stede under fødslen. Hun vil være trænet i hjemmefødsler og hun vil reagere i meget god tid, hvis der er behov for at blive overført til hospitalet.

mts_wordx