Tal og statistik om hjemmefødsler

Antallet af hjemmefødsler er næsten tredoblet fra 2013 til 2016 og det er fortsat stigende.

Udvikling i antallet af hjemmefødsler

2013: 675

2014: 881

2015: 1209

2016: 1718

Kilde: Danske Regioners kortlægning af svangreomsorgen

Overflytninger

dr.dk kan man læse, at ca. 25 % af hjemmefødslerne i Region Nordjylland overflyttes til hospitalet, fordi jordemoderen vurdere at der kan opstå komplikationer. Det er dog meget sjældent at alvorlige komplikationer opstår. I år 2016 blev

39 af 322 hjemmefødsler i Region Sjælland overført til Hospitalet. Det svarer til 12 % og i Region Hovedstaden vurderes det at mellem 12 og 20 % af hjemmefødslerne overføres til et hospital. Der er dog oftest tale om mindre komplikationer.

Risiko

DR2-programmet Detektor konkluderer bl.a. på baggrund af forskellige studier, at der ikke er forhøjet risiko for at barnet fx får hjerneskade eller dør. Et engelsk studie af 16.553 hjemmefødsler og 19.551 hospitalsfødsler angiver, at der ikke er forhøjet risiko ved hjemmefødsler. Dog vurderer man på baggrunden af studiet, at risikoen for førstegangsfødende er en smule højere ved hjemmefødsler frem for fødsel på et hospital. Risikoen betegnes dog stadig som værende lav. Et lignende studie er foretaget i Holland. Her har man undersøgt 743.070 fødsler. Dette studie konkluderer at der ikke er en øget risiko ved hjemmefødsler.

mts_wordx